En naast #stadsinitiatief wordt er ondertussen gewerkt aan de eerste boerderij op #marconi #010