நம்பிக்கை™

@covai_

தனக்குத் தெரிந்ததைத் தெரிந்தது என்றும் தெரியாததைத் தெரியாது என்றும் கூறுவதே அறிவாகும் - கன்பூசியஸ்

Dear friends, If you visit a #cyber cafe and find any black pin attached to your #CPU as shown in the picture, kindly do not use that #system. This pin is actually a connection which save all your data you enter in the system. Thus it is a risk to your #privacy over net. Risk to #passwords, banking or any data you entered. Itz a hardware #keylogger very powerful it records each and every action ur system. Please *SHARE* this information among your friends and secure them too..

Views 101

1701 days ago

Dear friends, If you visit a #cyber cafe and find any black pin attached to your #CPU as shown in the picture, kindly do not use that #system. This pin is actually a connection which save all your data you enter in the system. Thus it is a risk to your #privacy over net. Risk to #passwords, banking or any data you entered. Itz a hardware #keylogger very powerful it records each and every action ur system. Please *SHARE* this information among your friends and secure them too..

0 Comments

Realtime comments disabled