The @MiamiHEAT's @DwyaneWade @chrisbosh & @KingJames take their #AllStar portrait.