เจฟฟ์ร่าง ๆ ไม่ตัดเส้น ไม่ลงสี //ร้อนฮ่วย  OTL  #ebw