Thrillerkwizzz 56 Dat apparaat, dat is nou een typemachine. Maar welke thrillerauteur hamert er hier op los?