Božeee. Nemoguće je da postoji ovako savršen grad.