#TourofOman Stage 4: @KlaasLodewyck through the feed zone. (Ronald Ruymen photo)