Lunchföreläsning med @jocke @ #SolnaKomF via #bambuser