#UBS-3 сувгаар 21:30 минутанд “The royal albert hall ” концерт Adele хүлээн авч үзнэ үү.