17.06น.ภาพมุมสูง หน่วยEODกำลังกู้ระเบิดที่หลงเหลือบ้านเลขที่66ซ.ปรีดีฯ31 กั้นพื้นที่ห้ามเข้า-ออก