Obvs loving @cocorocha loving @rachel roy #nyfw - AGG