#BOUM' Akiyo la té Cho ! Kom D'hab, Jambe en mwen ka mandé padon !! x) #RAAAY