Inpernes masarap ang bagong chicken and mushroom pasta ng #jolibee try nio!