@SarahPhilli I forgot to vote Celtics ML .. kobe scoreless so far