Wow, wat een felgevende rood roze kleur #fixin 2008 Verdet