#hockeyday at Hemphill Chevrolet.  Celebrating @Cbchockeyday  @hockeyday2012 w @SsideCapitals stuff