Petit resum d'Espanya,fàcil d'entendre.falta #illesBalears,voltrus mateixos posau imaginació