Mga eksena sa taping ng Kokak! Tulog ng nakatayo! #kayapa! :D