hello snl! @kristinwiig @kathielgifford @snl @todayshow @klgandhoda