ห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้...No Dumping allowed in this area