@NGKidsID pernah makan ini ngga? Sea urchin alias bulu babi! :)