Het moment van ondertekenen overeenkomst #gzb en kerkinactie/ luisterend dienen.