Finally got this! <3 Super worth it lahat ng paghihirap. #rotc