Acara dibuka oleh penampilan Where Are You My Band 'Bersandar Lelah' #SoundsFamiliar @WAYMB