@pepecomellas @rogersellart Ja ha sortit la versió 10.7.3 de Lion. Aquesta porta per fi el #Català al sistema!