Trond Hjort-Larsen i Kystverket fortalte om oljevernaksjoner i 20 minus: http://klif.no/46961 #beredskap