Øyvind Tuntland i Ptil foredro om tiltak for å redusere akutte utslipp: http://klif.no/46961 #beredskap