At strore mejiku w/ @ajengWowor , @godexraigi , @bociiir , #aziz