Thrillerkwizzz 29 De cover van deze bestseller is lichtelijk verknipt. Noem auteur en titel