Iniligtas ni #Shaider si Annie sa kapahamakan, at ito ang sinagot ni Annie. #FilipinoTIME