The Dark Knight Returns to fight crime on Athens's mean streets #De_diavasa_to_mnimonio_giati