จะเป็นเหมือนใครสักคนที่เดินร่วมทาง ออกไปหาวันที่ดีล้มจึงคุ้นเคย ~ #PromMV #Scrubb