Abangan ang VOX bukas! Dito lang sa #PPEnterTheDragon