#lorion365 104/365  #monedero #sashiko terminado #patchwork