อีกความภาคภูมิใจของเสือและทีมงาน truck2hand ของต้นปีมังกร 2555 นี้ที่ขายที่เดียว10 คัน