Under dagens miljøgiftkonferanse fikk Erik Solheim rapport om nasjonale utslipp av prioriterte miljøgifter fra Ellen Hambro og Arvid Hallén.