Discos: #MiDelirioDeluxe #Extranjera2Parte #BornThisWay y #MiDelirio @Anahi @DulceMaria y @LadyGaga