เช้านี้เสือมาเคลียเรื่องไฟแนนซ์ที่มีสมาชิกสนใจที่จะซื้อจะขายโดยให้เสือเป็นธุระจัดการให้ครับ