Inedit ni Maya yung picture niya. Haha. Baliw na bata.