67 % respondentu apliecina, ka viņi nebūtu gatavi dot kukuli, lai atrisinātu būtisku uzņēmuma problēmu