WORK: A piece on Lou Dalton's menswear, from this month's Fiasco magazine #loudalton #fiasco #summer2012 #menswear