Еве што црташе Чипан за таа пуста Влада метална, за таа пуста Пошта бетонска. Несигизнајте корејната маЌеданци.