been raining the whole week..kailan magpapakita si mR. sun!?!