@sqlservermonkey presenting at #sqlsoton #sqlfaq #sqlbits #sqlpass