Weer een avondje gewerkt aan het @sbcdombo #lustrum #kaartspel. Zou het dan #in dit jaar af komen?