Fackligt arbete kan för ej insatta te sig ganska obegripligt emellanåt :) #facket