@katyperry @kathybethterry I found a HELLO KITTY WEENIE BABY!! :O #bonus