மரக்கன்று நட்டு பசுமைவிடியல் இயக்கத்தை துவக்கி வைக்கிறார் அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர், நண்பர் திரு. இசக்கிசுப்பையா.