Å få barnet drept er like vondt og må føles like menigsløst ut for alle foreldre. Likhet for alle er fornuftig!