I'm @ OSHA Thai Restaurant. Kurobota. #SanFrancisco